Voor wie is Aha!

Sinds 2014 is Aha! gecontracteerd binnen Samen 14 en Hof van Twente en Almelo voor Jeugdhulp. Aha! biedt ambulante specialistische opvoedondersteuning. We kunnen veel verschillende soorten hulpvragen van gezinnen oppakken en hen ondersteunen, begeleiden of behandelen. Doordat we een kleine en platte organisatie zijn kunnen we onze betrokkenheid waarborgen door korte lijntjes te onderhouden met de wijkteams en jeugdregisseurs.

Wat doen we?

Aha! is een ISO 9001 gecertificeerde hulpverleningsorganisatie. We werken vanuit de IAG methodiek (intensieve ambulante gezinsbegeleiding) en altijd systeemgericht. Hiervoor zijn we HBO+ opgeleid, SKJ geregistreerd en hebben diverse specialismes in huis.
Vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden met ggz en jeugdzorginstellingen is ook ervaring opgedaan in het werken vanuit de IOG (intensieve Orthopedagogische gezinsbegeleiding), IPG (intensieve psychiatrische gezinsbehandeling), Triple P (positieve opvoedondersteuning), Crisishulp (ASH en Families First) en Ouderschap Blijft (echtscheidingsproblematiek).
Hierdoor kunnen we nu allerlei verschillende combinaties en kennis in zetten om ouders en kind te ondersteunen in de opvoeding of bij hun ontwikkeling.
Een gezin weer op gang helpen, door observatie, psycho-educatie of gezinsbegeleiding zodat gezinnen na de hulp weer zelfstandig en vol vertrouwen verder kunnen gaan.

Aha! in de praktijk
  • ^Vanuit de basis bieden we specialistische opvoedondersteuning aan gezinnen en helpen we kinderen en jongeren met gedragsproblematiek. We zijn hiervoor breed en divers opgeleid.
  • ^We werken hierbij ook vaak met gezinnen waarin een psychiatrische diagnose (bij ouder of kind) ter grondslag ligt bij de hulpvraag. We zijn ambassadeur in Brainblocks (middels beeld komen tot kennis en reflectie, oa voor behandeling bij ASS)
  • ^We werken met het hele systeem en zetten hiervoor op verschillende wijze onze kennis en ervaring in. Er is een systeemspecialist binnen ons team om dit bv middels ‘Een taal erbij’ (visueel hulpmiddel) verder te ondersteunen.
  • ^We werken natuurlijk ook vanuit de gedachte dat gezinnen vaak tot eigen oplossingen kunnen komen en werken van hieruit oplossingsgericht en vanuit empowerment. We weten dat hiervoor vaak eerst een stuk rust moet komen en we uitdragen dat opvoeden gebeurt vanuit ‘groen’, waardoor we ook een mindfulness trainster in ons team hebben om hier zo nodig extra aandacht aan te kunnen geven.
  • ^Vanuit ervaring merken we dat we vaak gevraagd worden voor gezinnen waarin op meerdere vlakken problemen (multiproblem) worden ervaren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de opvoeding.

Als je op zoek bent naar je eigen ‘Aha!-moment’ met betrekking tot de opvoeding, binnen het gezin of bij de ontwikkeling van je kinderen

Aanmelden

Voor vragen of aanmeldingen kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier op de website of de mail, zodat we contact met u opnemen, of door direct met ons te bellen op 06-81815100. De casus kan dan anoniem worden voorgelegd, zodat we direct een inschatting kunnen maken of deze passend is bij Aha! en daarna snel van start te kunnen gaan.
Het is voor ons vanzelfsprekend is dat we in samenwerking met de gemeente en gezinnen de ambulante trajecten op maat maken. Of dit nu langdurige ondersteuning is individueel of gezinsbreed, een training of vanuit een observatievraag. Zorgdragen dat de hulp goed aansluit en gewenste resultaten kunnen worden behaald.

Wachtlijst:
Aha! streeft er naar geen wachtlijst te hebben. In overleg met de gemeente zal een geschikte startdatum overeengekomen worden. Op dit moment verwachten wij binnen 0-2 weken te kunnen starten.