Voor wie is Aha!

Aha! biedt specialistische opvoedondersteuning. Hierdoor kan Aha! veel verschillende soorten gezinnen ondersteunen, begeleiden of behandelen.

Dit betekent in de praktijk dat we inspelen op de situaties van de dag, maar ook psycho-educatie geven en observatiemomenten doen. Om zo goed in kaart te brengen waar oplossingen kunnen liggen. We trekken hiervoor soms samen op met andere hulpverlening of scholen. Zo kunnen we alles meenemen wat met opvoeden en de ontwikkeling van kinderen in een gezin te maken heeft.

Wanneer Aha!

We werken in gezinnen waar op veel verschillende leefgebieden problemen liggen en professionele hulp nodig is of waar één directe opvoedvraag ligt. Vanuit de basis gaat een hulpvraag vaak over het kind, maar ondertussen kan deze ook verdere gevolgen hebben. Een opvoedvraag kan zorgen voor onderlinge discussie of de sfeer in huis gaan bepalen. Het kan daarom soms lijken als een klein probleem, maar grote impact hebben op iedereen binnen het gezin.

Vanuit Aha! benaderen we daarom iedere hulpvraag vanuit het hele gezin en kijken vandaaruit wat er nodig is.

Werkwijze Aha!

Vaak weten gezinnen zelf heel goed wat ze willen, maar nog niet hoe ze dit moeten bereiken. Gezinnen maken gebruik van onze kennis en ervaring ,maar bepalen uiteindelijk zelf wat bij hun past. We willen echt samen kijken wat werkt voor hun gezin en het zelf weer kunnen oppakken door nieuw verkregen inzichten of het leren van nieuwe vaardigheden. Belangrijk voor ons is om vooral de eigenheid van hun gezin te behouden.

Start hulp

Als ouders de stap hebben gemaakt om hulp te vragen, blijft het natuurlijk spannend hoe het dan verder gaat lopen. Het precies uitleggen bij het startgesprek wat we gaan doen is soms lastig, omdat we echt samen met het gezin hierin willen optrekken en de hulp op maat willen maken. Aha! doet hierdoor niet meer als nodig, maar kan ook net dat beetje extra bieden.

In de praktijk betekent dit in ieder geval dat de hulp bij het gezin thuis wordt geboden. We veel aandacht hebben voor iedereen binnen het gezin en de tijd nemen om een vertrouwensband op te bouwen. De hulp is divers en wordt aangepast op de praters of doeners in gezinnen, zodat we actief en creatief komen tot het bereiken van de doelen. Een goed gesprek, een activiteit waarin je nieuwe vaardigheden kan oefenen of een spel om inzichten te krijgen en zo te komen tot veranderingen.

Voortgang hulp

Er zullen ook vastgestelde momenten zijn, waarin we samen met de verwijzer een verslag met de vorderingen zal worden besproken en wordt bekeken in hoeverre de doelen al zijn behaald zodat de hulp daar telkens op kan worden afgestemd of afgesloten.

Some fun facts

LIKES FACEBOOK

KOPJES KOFFIE

AANTAL OPLEIDINGEN

LACHENDE GEZICHTEN