Even voorstellen

Aha! Ambulante hulp & Advies is een dynamisch en laagdrempelige organisatie waarin enthousiasme, jaren lange ervaring en kennis zijn gebundeld. Samen met hun pioniersdrift is Aha! ontstaan en is sinds 2014 een aanvulling op het aanbod in de ambulante jeugdzorg in Twente.

Hoe Aha! begon

In een ver verleden zijn de oprichters van Aha!, Krista Kramer & Maria Mekkelholt begonnen op de groep, in de begeleiding van kinderen en jongeren met gedrags- en of psychiatrische problemen of uit een andere cultuur (ama’s). Daarna hebben we ons vooral gespecialiseerd in het ambulant werken bij kinderen en gezinnen in hun eigen omgeving.
Van de kleine opvoedvraag die toch grote gevolgen kan hebben, tot het hulp bieden aan gezinnen met tegenslagen op allerlei gebied (multiproblem).
Hierin hebben we veel ervaring opgedaan met het werken in een crisis en/of een dreigende uithuisplaatsing. Altijd met de gedachte dat dit juist de kans biedt het roer om te gooien. Juist dan ontstaat er vaak opening voor nieuwe inzichten. Door vooral naast het gezin te staan en gebruikmakend van ons stukje creativiteit, kun je samen weer komen tot oplossingen. Als belangrijke pijler voor ons, de gezamenlijk-heid terug vinden en het leuke weer van elkaar zien en er als één gezin weer voor willen gaan! Daarnaast gaven we positieve opvoedtrainingen (Triple P) aan alle ouders die meer bewust wilden opvoeden, soms kinderen hadden met ernstige gedragsproblemen en hier handvatten bij zochten.

Missie visie

Algemeen bekend is dat hulpverlening wordt ingezet als het niet lekker loopt en hierdoor lijkt ons werk voor anderen vaak een grote verantwoordelijkheid om dit dan maar op te moeten lossen. Onze ervaring is echter dat gezinnen prima in staat zijn zelf zorg te dragen voor hun veranderingsproces en hiervoor gemotiveerd zijn. Het is in ons werk juist leuk om samen te mogen puzzelen wat het beste werkt voor hun gezin .
Omdat we in ons vak ook vaak richten op de dingen die wel goed gaan, haalt dit ook voor ons de zwaarte er ook weer af. Door gezinnen hier in mee te nemen ontstaat er weer ontspanning. Trots zijn op jezelf en de ander is wat we erg belangrijk vinden. We willen graag de gezinnen blijven helpen en vernieuwend zijn in de manieren waarop. Inspelen op wat er leeft, een open blik houden en hierbij vrij blijven denken.
De gezinnen kunnen na de hulp van Aha! weer vol vertrouwen en zonder ondersteuning verder. Dit is waar we het voor doen.

Folders

Download hier de folder van Aha!

Infografic Aha!

Als je snel wilt zien wie we zijn, wat we doen en waar we in uitblinken bekijk dan onze infographic. 

Tevreden

Ieder traject van Aha! wordt afgesloten met een tevredenheidslijst waarin kan worden aangegeven hoe de hulp is ervaren en doelen zijn bereikt.

Privacy & regelementen

Aha! werkt bij ieder traject vanuit de AVG richtlijnen. Deze zijn opgesteld om op een goede manier om te gaan met persoonlijke gegevens en opbouw dossier. Bij start wordt hier uitleg over gegeven en een toestemmingsformulier ondertekent om persoonlijke gegevens vast te mogen leggen en een dossier aan te leggen. Wij verstrekken geen gegevens aan anderen dan direct betrokken hulpverleners bij uw hulp, waarvoor u ons dan toestemming hebt gegeven

Niet tevreden

Aha! doet haar uiterste best om u en uw gezin zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geboden hulp. Het is belangrijk dit dan zo snel mogelijk te bespreken met de betrokken hulpverlener. Komt u er samen niet uit heeft u ten aller tijde de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk een klacht in te dienen. De afhandeling hiervan hangt af van de aard van de klacht. In ieder geval proberen wij om samen met u tot overeenstemming te komen. Dit kan zowel met ondersteuning van interne of externe partijen. Hiervoor is Aha! aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Na een afgesproken periode wordt met u besproken of de klacht naar tevredenheid is opgepakt. Volledige klachtenprocedure